Å tro at vi skal feire nasjonaldagen er ønsketenking

Den 17. mai kan Norge være inne i den aller verste perioden

At denne situasjonen skal være over om to måneder er ønsketenking. Alle tegn tyder på at vi såvidt er i gang. Coronaviruset har nemlig fem faser, før det forhåpentligvis forsvinner. I disse dager settes det stadig inn nye tiltak i kampen mot viruset. Alt dette gjøres for å rett og slett redusere hastigheten, slik at kurven med antall smittede skal flate ut – ikke få en bratt, nærmest loddrett kurve. Dette har allerede hendt med mange land i Europa, hvor det nå eskalerer i et stadig høyere tempo. Dessverre ser det ut til at situasjonen er, og blir den samme her i Norge.

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget risikovurdering av corona-pandemien. Her deles pandemien opp i fem faser:

De ulike fasene for covid-19 epidemien i Norge. Kilde/grafikk: Folkehelseinstituttet.

– Vi går nå inn i en ny fase, sa helseminister Bent Høie under en pressekonferanse den 10. mars. 

Det er da snakk om fase to av fem. I følge Folkehelseinstituttet er dette da “klynger” med tilfeller rundt om i landet, akkurat slik vi ser nå. Det er til en viss grad oversikt, men i de største byene og befolkningstette områdene er det vel rimelig å si at dette trolig har vært ute av kontroll i dager, uker.

– Ettersom dette viruset vil være i menneskeheten framover, tror vi også at Norge før eller siden må gjennom epidemien, altså fase 3–5. Men vi håper vi kan bremse den så toppen ikke blir så stor, sier Preben Aavitsland, overlege ved FHIs avdeling for smittevern til VG. 

Gjør som snart 2000 andre: Følg meg på Facebook (link) 

2020 er avlyst

Corona-viruset har allerede skapt store konsekvenser for Norge. Flere arrangement er avlyst gjennom hele 2020. Feiringen av Nasjonaldagen vår den 17. mai henger i en så tynn tråd at den nesten ikke er synlig. Det vil helt sikkert komme restriksjoner og tiltak, eventuelt sterke anbefalinger om å holde seg hjemme.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen blir ikke overrasket om 1. mai og 17. mai må avlyses i hovedstaden.

– Det baserer jeg på at dette høyst sannsynlig vil ta tid. Så håper jeg at jeg tar feil. Det er ikke lenge til. Å tro at alt er over til det, er kanskje ønsketenkning.

Spredningen i en tidslinje

Grafikken under viser en tidslinje utarbeidet av Folkehelseinstituttet som viser et planscenario (antatt prognose) per 12. mars 2020. Som du kan se ganske tydelig på grafen, er det svært få tilfeller av coronaviruset enda i fase to. Når vi etterhvert kommer inn i fase tre, begynner vi til slutt å se en utstrakt spredning. Viruset sprer seg enormt raskt. Antall tilfeller vil eskalere. Økende antall alvorlige tilfeller. Men når dette blir er enda uvisst. Det som er sikkert er at det blir etter mai.

Tidslinje scenario fra FHI

Comments are closed.