Ekstremværet Elsa var et ekstremvær som rammet Norge med høy vannstand 10. og 11. februar 2020. Vannstanden var svært høy også i dagene som fulgte, særlig i Agder, Møre og Romsdal og Trøndelag.

Leave A Reply